Polska
Polski
Polski złoty (zł)
Polski
Airtickets24.com
vzxztersctrsu
  Obsługa klienta jest w języku angielskim

POLITYKA PRYWATNOŚCI


TEMATY

WSTĘP

Niniejszą stroną internetową zarządza firma e-Travel S.A., będąca częścią firmy Etraveli Group. Spółki wchodzące w skład Etraveli Group w ramach swojej codziennej działalności przetwarzają różne dane osobowe, takie jak nazwiska, adresy e-mail i inne informacje dotyczące podróży. Dlatego bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa danych i przestrzegania przepisów prawa w dziedzinie ochrony danych osobowych. Niniejsze zasady dotyczące prywatności precyzują, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe zbierane podczas korzystania przez użytkowników z tego serwisu oraz w jaki sposób chronimy prywatność i poufność tych danych osobowych. Prywatność jest dla nas ważna, dlatego zachęcamy zarówno nowych, jak i doświadczonych użytkowników do zapoznania się z naszymi zasadami. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Seat24 Travel AB, nr rej. reg. no. 556584-4684 („my”) jest administratorem danych osobowych użytkowników, czyli osobą odpowiedzialną za legalność tego, co robimy z danymi osobowymi.

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE

Ogólnie gromadzone przez informacje osobowe to takie, które są potrzebne do umożliwienia dokonania rezerwacji twojej podróży. Należą do nich takie informacje, jak twoje imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu i adres e-mail. Obowiązkowe dane osobowe to wyłącznie te, które musimy otrzymać w celu umożliwienia ci zarezerwowania twojej podróży poprzez nasze strony internetowe. W zależności od rodzaju usług podróżnych, możemy również gromadzić twój numer często podróżującego pasażera, informacje na temat twoich wymagań odnośnie diety i problemów zdrowotnych (jeżeli występują) oraz inne szczegóły, które są istotne dla twoich rezerwacji lub które są wymagane przez innych usługodawców (takich jak linie lotnicze i hotele). To nie jest pełna lista. Jeżeli zadzwonisz do naszego działu wsparcia, będziemy gromadzić dane podczas tego połączenia telefonicznego. Nasze pliki cookies również zawierają pewne informacje.

Jeżeli robisz rezerwację dla kogoś innego przez nasz serwis, będziemy prosić o podanie danych osobowych tej osoby. W takich okolicznościach liczymy, że poinformujesz tą osobę na temat tej polityki prywatności.


GROMADZONE PRZEZ NAS WRAŻLIWE DANE OSOBOWE

W niektórych przypadkach możemy przetwarzać tak zwane „szczególne kategorie danych osobowych” na twój temat, które mogą być uważane za wrażliwe. Może to mieć miejsce na przykład, jeżeli (i) przedstawiłeś zaświadczenie lekarskie w celu uzyskania zwrotu od linii lotniczej, (ii) masz dolegliwość zdrowotną lub medyczną mającą wpływ na twoją podróż i z powodu której prosisz o pomoc lub jeżeli jest wymagane określone pozwolenie, lub (iii) złożyłeś wniosek ujawniający inne wrażliwe informacje na twój temat.

Zanim przetworzymy wrażliwe dane osobowe na twój temat, poprosimy cie o zgodę na to. Taką zgodę możesz wycofać w dowolnym czasie. Nie będziemy przetwarzać żadnych wrażliwych danych osobowych, dla których nie mamy od ciebie zgody na przetwarzanie lub których nam nie podałeś. Dostęp do twoich wrażliwych danych osobowych będzie miała ograniczona ilość personelu oraz po przetworzeniu twoich wrażliwych danych zgodnie z twoim wnioskiem, usuniemy te dane najszybciej jak będzie to możliwe.

CO ROBIMY Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI

Abyśmy mogli przetwarzać twoje dane osobowe, obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych nakładają na nas obowiązek posiadania tak zwanej „podstawy prawnej” dla każdego z celów przetwarzania twoich danych osobowych. Z tego powodu utworzyliśmy poniższą tabelę, która zawiera naszą podstawę prawną dla każdego z naszych celów.

Co my robimy (nasze cele przetwarzania twoich danych osobowych)
Nasza podstawa prawna
Okres przechowywania
Umożliwienie dokonania rezerwacji podróży, które nam zleciłeś (np. rezerwacja usług podróżnych, których jesteśmy pośrednikiem jak również usług świadczonych przez nas).
Zrealizowanie naszej umowy z tobą. Jeżeli przekazałeś nam wrażliwe dane osobowe, podstawą prawną jest twoja zgoda.
3 lata/lat od daty zakupu. Zgodę na wrażliwe dane osobowe można wycofać w dowolnym czasie.
Jeżeli zdecydowałeś się na utworzenie konta użytkownika w naszym serwisie, udostępnimy ci takie konto. Konto takie umożliwia dostęp do informacji na temat wcześniejszych rezerwacji podróży. Będziemy również przechowywali twoją nazwę użytkownika i hasło.
Zrealizowanie naszej umowy z tobą.
Dane twojego konta użytkownika, jak również dane osobowe związane z twoimi rezerwacjami podroży, będą przechowywane do czasu usunięcia przez ciebie twojego konta użytkownika z naszego serwisu.
Jeżeli przeprowadziłeś procedurę rezerwacji, ale nie dokonałeś zakupu, możemy wysłać ci wiadomość e-mail z linkiem prowadzącym do tego wyniku wyszukiwania, w zależności od tego, w jakim punkcie został przerwany twój proces rezerwacji.
Nasz uzasadniony interes do prowadzenia działalności i umożliwienie ci dokonania zakupu bez konieczność ponownego wypełniania wszystkich informacji. Jeżeli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości, możesz zrezygnować z nich w dowolnym czasie poprzez e-mail lub nasz serwis.
24 godziny/godzin od momentu przerwania przez ciebie procesu rezerwacji.
Zanim rozpocznie się twoja podróż, przekażemy ci dodatkowe informacje i oferty związane z twoją specyficzną rezerwacją podróży, takie jak możliwe dodatki, np. dodatkowy bagaż lub inne informacje przydatne dla twojej podróży. Niektóre z tych informacji są oparte na profilowaniu podanych przez ciebie informacji w toku procesu rezerwacji (na przykład data(y) twojej podróży, twoja destynacja itp.).
Nasz uzasadniony interes do zaoferowania ci wygodniejszej podróży oraz umożliwienie ci odnalezienia istotnych dla ciebie informacji. Jeżeli nie chcesz otrzymywać takich informacji, możesz zrezygnować z nich w dowolnym czasie poprzez e-mail.
Nie później niż do rozpoczęcia twojej podroży. Inne podobne przetwarzanie może być kontynuowane zgodnie z propozycjami określonymi poniżej.
Po zakończeniu twojej podróży możemy przesyłać ci nasz newsletter zawierający rekomendacje innych podróży oraz produktów i usług związanych z podróżami, które mogą cie zainteresować. Niektóre z tych rekomendacji są oparte na profilowaniu twoich wcześniejszych wyborów podczas rezerwowania podróży i twojego reagowania na nasze wiadomości e-mail. Ponadto, jeśli za pośrednictwem naszej witryny internetowej przekazałeś nam swój adres e-mail w celu otrzymywania naszego newslettera, nie dokonując przy tym rezerwacji żadnej podróży, nadal będziemy mogli świadczyć ci taką usługę.
Nasz uzasadniony interes do prowadzenia działalności i umożliwienie ci dokonania rezerwacji podroży, które cię interesują. Jeżeli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości, możesz zrezygnować z nich w dowolnym czasie poprzez e-mail lub nasz serwis. Również przed sfinalizowaniem zakupu możesz nie wyrazić zgody na otrzymywanie newslettera. Jeśli zamówiłeś nasz newsletter w postaci usługi, w takim przypadku spoczywa na nas obowiązek wywiązania się z takiej umowy. Możesz zakończyć świadczenie tej usługi poprzez przesłanie rezygnacji drogą mailową.
3 lata/lat od daty zakupu. Jeśli złożyłeś wyraźne zamówienie na nasz newsletter w ramach świadczenia usługi, będziemy przesyłać ci nasz newsletter do momentu, w którym zdecydujesz się na przerwanie świadczenia usługi (zakończenie umowy).
Nagrywanie połączeń telefonicznych do celów zapewnienia jakości oraz dla wszelkich przyszłych wniosków lub zapytań od ciebie.
Nasz uzasadniony interes do (i) udoskonalania jakości naszych usług poprzez edukację wewnętrzną, oraz tam gdzie ma to zastosowanie, (ii) rozwiązywania twoich potencjalnych wniosków lub skarg. Jeżeli nie chcesz, aby rozmowa telefoniczna była nagrywana, możesz się sprzeciwić takiemu nagrywaniu przed rozpoczęciem nagrywania.
6 miesiące/miesięcy od daty tego połączenia telefonicznego. Jedynie ograniczona liczba naszych pracowników posiada dostęp do twoich nagrań.
Stosowanie plików cookies do np. poprawiania użyteczności naszego serwisu, świadczenia spersonalizowanej komunikacji oraz gromadzenia danych statystycznych dotyczących użytkowania. Stosujemy również piliki cookies sesji w celu poprawienia bezpieczeństwa tego serwisu.
Nasz uzasadniony interes do (i) ulepszania naszego serwisu, (ii) pokazywania ci ofert, które cię interesują oraz (iii) zapewnienia bezpiecznego serwisu ofertowego i strony. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przechowywali pliki cookies na twoim komputerze, możesz zmienić ustawienia twojej przeglądarki w dowolnym czasie.
W zależności od typu pliku cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat okresów przechowywania, patrz poniżej.

Oprócz powyższych podejmujemy takie codzienne działania, które są konieczne do świadczenia usług klientom, takie jak księgowość, rachunkowość, rozliczanie, wypełnianie obowiązków zwalczania prania brudnych pieniędzy oraz utrzymywania bezpieczeństwa naszego serwisu. W zakresie, w jakim nie jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podejmujemy te działania w oparciu o nasz uzasadniony interes. Możemy również analizować zachowanie naszych klientów w celu ulepszania naszych serwisów i usług na poziomie ogólnym. jednakże takie analizy będą wykorzystywały generalizowane i anonimizowane dane na poziomie zagregowanym.

UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłączenie w celach przedstawionych w niniejszej polityce prywatności. Dane mogą być udostępniane w obrębie Etraveli Group, organom administracji rządowej oraz naszym zaufanym partnerom biznesowym. Na przykład możemy udostępnić twoje dane osobowe (włączenie z wrażliwymi danymi osobowymi, jeżeli ma to zastosowanie) naszym partnerom biznesowym, takim jak linie lotnicze, dostawcy usług hotelarskich, firmy ubezpieczeniowe oraz Globalne Systemy Dystrybucji (zwane GDS) w celu umożliwienia realizacji twoich rezerwacji.

Każdy partner jest odpowiedzialny za wykonywane przez siebie przetwarzanie twoich danych osobowych po otrzymaniu ich od nas, co oznacza, że musisz kontaktować się z tym partnerem w przypadku jakichkolwiek wniosków związanych z twoimi prawami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. Zalecamy, abyś zapoznał się z politykami prywatności odnośnego partnera w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania przez niego twoich danych osobowych.

Będziemy również udostępniać twoje dane osobowe innym firmom (tak zwanym „podmiotom przetwarzającym dane”) w celu świadczenia zamówionych przez ciebie usług, takim jak podmioty prowadzące nasze centrum obsługi telefonicznej oraz naszym innym dostawcom i wykonawcom, którzy będą przetwarzać twoje dane osobowe w ramach świadczenia nam swoich usług (na przykład przechowywanie na zewnątrz).

Ze względu na globalną naturę branży turystycznej, twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych lokalizacjach na całym świecie, jeżeli podmioty, którym udostępniamy twoje dane osobowe, mają siedzibę poza terytorium UE/EOG. Udostępnianie przez nas danych osobowych poza terytorium UE/EOG wymaga określonej podstawy prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. W przypadku, gdy kraj jest uznawany przez Komisje Europejską za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, to będzie nasza podstawa prawna. W innym przypadku są trzy główne typy podstawy prawnej, na których może być oparte to udostępnianie. Są to:

DOSTAWCY ZEWNĘTRZNI

Proszę zwrócić uwagę, że nasz serwis zawiera linki do innych serwisów i serwerów dostawców zewnętrznych. Ta polityka prywatności dotyczy wyłączenie naszego serwisu i naszych usług. Jeżeli korzystasz z linków do innych serwisów, lub skorzystasz z usług i produktów dostawców zewnętrznych, powinieneś zapoznać się z ich polityką prywatności. Dodatkowo jeżeli zdecydujesz skontaktować się z nami przez media społecznościowe, ta polityka prywatności nie ma zastosowania do jakichkolwiek danych osobowych przekazanych nam poprzez taki kontakt - w takim przypadku zalecamy zapoznać się z polityką prywatności dostawcy tych mediów społecznościowych.

TWOJE PRAWA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, masz określone prawa jako „osoba, której dane dotyczą”. Poniżej zostały przedstawione twoje prawa. Twoje prawa obejmują następujące:

Na koniec masz prawo do zgłaszania skarg właściwemu organowi nadzorującemu ochronę danych.

PLIKI COOKIES

Pliki Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na twoim komputerze. Niektóre są przechowywane do momentu zamknięcia twojej przeglądarki (tak zwane „cookies sesyjne”), a niektóre przez dłuższy okres czasu (tak zwane „cookies trwałe”). Jeżeli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na twoim komputerze, możesz zmienić ustawienia w twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że w rezultacie niektóre z funkcji naszego serwisu mogą nie działać poprawnie i niektóre treści mogą nie być poprawnie wyświetlane.

Ten serwis wykorzystuje pliku cookies z wielu powodów, włącznie z przesyłaniem spersonalizowanych informacji, usprawnianiem użyteczności tego serwisu oraz do gromadzenia danych statystycznych na temat użytkowania. Stosujemy również piliki cookies sesji w celu poprawienia bezpieczeństwa tego serwisu.

W niektórych przypadkach podczas używania plików cookies udostępniamy dane innym stronom. Na przykład korzystamy z Google Analytics i Google AdWords, które są usługami przekazującymi dane na temat ruchu do serwerów Google. Google Analytics nie identyfikuje poszczególnych użytkowników i nie wiąże twojego adresu IP z jakimikolwiek danymi przechowywanymi przez Google. Wykorzystujemy raporty Google, aby lepiej rozumieć ruch w serwisie i użytkowanie strony internetowej oraz do zoptymalizowania reklam z sieci reklamowej Google i innych. Google może przeważać dane w sposób określony w Google's Privacy Policy oraz do innych celów określonych powyżej w tej sekcji. Możesz zrezygnować z Google Analytics, jeżeli wyłączysz lub odrzucisz pliki cookies, wyłączysz JavaScript lub poprzez opcje rezygnacji opcja rezygnacji dostarczoną przez Google. Aby zrezygnować z funkcji reklamowych od Google, użyj tego linku tego linku.

Korzystamy również z usług Yandex Metrica oraz Yandex Direct, które za pomocą plików cookies gromadzą dane o użytkowniku oraz parametry sesji. Informacje te w żaden sposób nie ujawniają twojej tożsamości, niemniej jednak mogą pomóc nam poprawić wydajność naszej witryny internetowej. Informacje dotyczące sposobu, w jaki korzystasz z tej witryny internetowej zostaną przesłane do firmy Yandex i będą przechowywane na jej serwerach. Firma Yandex zajmie się przetwarzaniem tych informacji w celu oceny sposobu korzystania z witryny internetowej, sporządzania dla nas raportów dotyczących funkcjonowania witryny oraz świadczenia innych usług. Firma Yandex będzie przetwarzać te informacje zgodnie z Yandex Privacy Policy. Możesz zrezygnować z korzystania z plików cookies poprzez dokonanie stosownych ustawień w przeglądarce internetowej lub za pomocą to narzędzie.

Nasz serwis wykorzystuje również usługę Facebook pixel, która gromadzi anonimizowane dane zagregowane i pomaga nam zoptymalizować zakupy reklam na różnych platformach Facebooka (włącznie z Instagramem). Facebook gromadzi id użytkownika, które pozwala im na dopasowanie, jeżeli użytkownik odwiedził stronę z Facebook pixel. Jednakże my jako reklamodawcy nigdy nie możemy zidentyfikować zachowania pojedynczego użytkownika. Facebook i jego powiązane platformy są w zamkniętym ekosystemie reklamowym, w którym użytkownicy mogą decydować, czy wyrażają zgodę na reklamy z wykorzystaniem danych gromadzonych z ich serwisów do kupowania reklam na Facebooku. Aby zobaczyć i zmienić swoje ustawienia reklam w Facebooku, użyj tego linku tego linku.

W celu zapewnienia przejrzystości tutaj zebraliśmy pliki cookies stosowane w naszym serwisie. Więcej informacji na temat plików cookies możesz znaleźć na stronie http://www.youronlinechoices.com/.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Aby zapewnić bezpieczeństwo twoich danych osobowych, wdrożyliśmy wiele technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. Na przykład utrzymujemy wysokie poziomy bezpieczeństwa technicznego we wszystkich naszych systemach (włącznie z monitorowaniem, odtwarzaniem awaryjnym, ograniczeniami dostępu itd.). Dodatkowo przyjęliśmy polityki mające na celu zapewnienie, aby nasi pracownicy (którzy oczywiście mają obowiązek zachowania poufności) nie wykorzystywali danych osobowych, gdy nie jest to konieczne. Te polityki określają również nasze standardy w zakresie zawierania umowy z dostawcami lub wprowadzania nowych systemów informatycznych w ramach naszej działalności.

DANE KONTAKTOWE

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszego przetwarzania twoich danych osobowych lub wykorzystywania plików cookies, lub w celu skorzystania z twoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych, wyślij wiadomość e-mail na adres: privacy@airtickets24.com lub skorzystaj z poniższych danych kontaktowych:

Seat24 Travel AB
Attn: Privacy Manager
P.O. Box 1340
751 43 Uppsala
Sweden

ZMIANY TEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

W przypadku zmiany tego, jak przetwarzamy twoje dane osobowe lub wykorzystujemy pliki cookies, niezwłocznie zaktualizujmy niniejszą politykę prywatności i udostępnimy ją w tym serwisie.

Ostatnia aktualizacja: 06/12/2018